fbpx

Algemene voorwaarden

1. Alleen behandelingen op afspraak.
Gelieve een paar minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn, zodat de behandeling op tijd kan beginnen. Bent u wegens omstandigheden niet in staat op de afgesproken tijd aanwezig te zijn, dan dient u dit vooraf telefonisch te melden.

2. Annulering.
Het annuleren van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Bij het niet nakomen van een afspraak, zonder tijdige annulering, wordt 50% van de kosten voor de geboekte afspraak middels factuur in rekening gebracht.

3. Werkwijze.
Voorafgaand aan de eerste massage vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen, contra-indicaties en wordt de reden van de massage afspraak doorgenomen. Na het invullen van het anamnese formulier wordt er
een behandelplan met u doorgenomen. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens in te vullen op het formulier m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën. Op deze manier kan vooraf wordenbeoordeeld of er sprake is van contra indicaties en kunt
u mogelijk worden doorverwezen naar uw arts om eerst toestemming te vragen of u wel gemasseerd mag worden. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Massage Dongen niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandelingen. Uw persoonlijke en medische gegevens blijven, onder de wet Privacy Gegevens, alleen bij mij bekent en worden niet aan derden doorgegeven.

4. Mobiele telefoon.
Uw mobiele telefoon dient tijdens de behandeling uitgeschakeld te zijn of op ‘stil’ te staan. Dit om de massage zonder onderbrekingen en zo ontspannen mogelijk te kunnen ondergaan.

5. Hygiëne.
Persoonlijke hygiëne is bij Massage Dongen erg belangrijk. De handdoeken worden na iedere behandeling gewassen en alle benodigdheden voor de massage zijn schoon. Daarom aan u het verzoek om voor de behandeling een douche of bad te nemen zodat de massage voor
u en uw masseur prettig blijft.

6. Ethiek.
Bij Massagedongen worden absoluut geen erotische of sensuele massages gegeven! Verzoeken voor dergelijke massages worden niet op prijs gesteld. Bij diefstal of van andere onrechtmatigheden (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten naar de masseur toe) wordt
direct aangifte gedaan bij de politie.

7. Toeslag op lokatie.
Voor massages op lokatie (thuis of op het bedrijf) wordt altijd een toeslag van €10,= per dag gerekend.

8. Betaling.
Betaling is a contant. Ook heeft u de mogelijkheid om, vooraf aan de behandeling of bij bestelling van een kadobon, het verschuldigde bedrag middels factuur te voldoen op ING bankrekeningnummer: NL06 INGB 0002 6208 52  t.n.v. Massage Dongen met vermelding van het aan u
doorgegeven factuurnummer